Miljöfrågor är en naturlig del av Betongresurs verksamhet och vardag

BetongResurs i Örebro AB ska verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.

Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls.

Genom vår kunskap om olika material och byggteknikers miljöaspekter kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.

Vi ska främja källsortering av avfall samt i möjligaste mån återvinna byggmaterial i våra objekt.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.