Betongresurs kan minska dina kostnader

Kvalitetsbegreppet är en del av vår affärsidé. Kvalitetsarbetet genomsyrar hela verksamheten och bedrivs på alla nivåer i företaget. Vår verksamhet är byggd på följande hörnpelare:
Välorganiserat kvalietsarbete
Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa och tillgodose våra kunders krav på kvalitet.
Nogranna egenkontroller
Egenkontrollerna är ett led i byggstyrning. Här analyseras riskerna för kvalitetsfel. Vi avskiljer och säkrar alla kvalitetskritiska aktiviteter på entreprenaden.
Förebyggande åtgärder
Vårt incitament är att göra rätt från början. Det ger lägre felfrekvens och säkerställer en bättre slutresultat.
Vår personal är behörig i alla led

  • Kvalitetsansvarig enligt PBL
  • RBK-aukoriserad fuktkontrollant
  • Behörighet för tätskiksarbeten enligt PER