Betongresurs arbetar dagligen med fuktrelaterade problemlösningar. 2005 till 2015 var vi RBK-auktoriserad fuktkontrollant, idag jobbar vi som oberoende sakkunniga inom detta område.

Vi erbjuder följande tjänster inom fukthantering:

 • Fuktbesiktning med åtgärdsförslag.
 • Torkning av byggfukt och vattenskador.
 • Beräknat uttorkningsförlopp av nygjuten betongkonstruktion enligt Torka-S.
 • Mätning samt utvärdering av temp, procent RF, relativ fuktighet, daggpunkt under bestämd tidsintervall.
 • Installation av avfuktare där krav på RF hålls under kontroll. T.ex. i lokaler där råvaror och material lagras som krypgrunder, vindsutrymmen m.m.
 • Uthyrning av avfutare med kapacitet 150-700 kbm/h, högtrycksfläktar m.m
 • Kontinuerlig och dokumenterad kalibrering och egenkontroll är av avgörande betydelse för att mätvärdena ska få ett korrekt resultat.

Vad är RBK?

Rådet för byggkompetens (RBK), vars huvuduppgifter är att:

 • följa och påverka förändringar i bygglagstiftningen avseende kompetens- och behörighetskrav.
 • beskriva mål och föreslå riktlinjer för utbildningar som tillgodoser lagstiftningens krav.
 • tillhandahålla utbildning enligt dessa riktlinjer.
 • bidra till att kompetenta lärare finns att tillgå och i erforderlig utsträckning också ombesörja kunskapsprövning.

(Källa: Rådet för byggkompetens)