Betongresurs kan minska dina kostnader

Genom vårt kvalitetstänkande skapar vi möjligheter för en sund miljö med lägre underhållskostnader. Uppdragen utförs antingen genom att vi tar ett totalansvar eller att vi agerar underentreprenörer. Allt beroende av kundens önskemål och objektets karaktär.

Fuktrelaterade uppdrag är frekventa och ständigt återkommande arbetsuppgifter. Vi har en RBK-auktoriserad fuktkontrollant kopplad till varje uppdrag. Detta för att säkerställa kvalitet och återställa byggnadsverket till dess ursprungliga skick och inte minst för att se till att skadan inte uppstår igen.

Betongreurs AB är en resurs med spetskompetens för både mindre och större byggentreprenörer samt förvaltare av bostads- och industrifastigheter.